Antolaketa

 

Hautetsiak

Alkate andrea-Udalburua:
Dedikazinoa: %100.
Urteko ordainsaria: 51.245,65€

Laguntza emoteko teknikariak: Ez dago laguntzarik emoten dauen teknikaririk.

Udalaren konfiantza postuen soldatak: Ez dago konfiantza posturik.

Bateragarritasunak: Gorlizko Udalean ez da egon bateraezintasunen onarpen kasurik.

Hautatutako karguen ordainketak

  • Udalbatzarretara bertaratzeagatik: 250,00 euro.
  • Tokiko Gobernu Batzarrera bertaratzeagatik: 250,00 euro.
  • Informazio batzordeetara bertaratzeagatik: 75,00 euro.

Kide anitzeko organoak osatzen dituzten udalkideek jasoko dituzte finkatutako zenbatekoak.

Dedikazio osoa edo zatizkoa duten udalkideek ez dute bertaratze zenbatekorik jasoko.

Udal talde politikoen jarduera sustatzeko, udal ordezkaritza duen talde politiko bakoitzak 300,00 € jasoko du hilean.

Onartutako diru izendapen eta lansari guztiak urtean behin eguneratuko dira KPIren arabera.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean publikatuta, 170. Zenb. 2015. Irailak 4.