Eguneko zentroan sartzeko eskaera

Informazioa

Izapide hau informaziaoa emateko besterik ez da. Izapide mota hau bideratzeko aurretik hitzordua eskatu behar da Sopelako Zerbitzu Mankomunitatean Gatzarriñe 4 zenbakian edo 94 676 26 74 telefono zenbakira deitu behar da.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Erroldatze-ziurtagiria
 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • GZIN -ren ziurtagiria
 • Ondasun Zerga eta PFEZaren fotokopia
 • Diru-sartzeak eta Ondasunak
 • Obligaziorik gabez sartze dokumentua
 • Egotekotan interesdunaren ezgaitasuna frogatzen duen dokumentua
 • Menpekotasun mailaren erabakia
 • Osasun txostena

Legezko informazioa

 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Interesdunei komunikazioa igortzeko irizpideak ezartzen duen 1999ko apirilaren 14ko Agindua, Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 26ko 30/1992 Legearen 42.4 artikuluan aurreikusitakoa.
 • Mendetasun-egoeran daudenen Autonomia Pertsonala eta Arreta Sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legea.
 • 504/2007 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, mendetasunen bat duten pertsonen egoera baloratzeko baremazioa onartzen duena; halaxe ezarrita baitago autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruz abenduaren 14an emandako 39/2006 Legean.
 • Abuztuak 22ko 145/2001 Foru Dekretua, inoren menpeko adinekoak Bizkaiko Foru Aldundiaren titulartasunpeko eguneko zentroetan sartzeko sistema; inoren menpeko adinekoak eguneko zentroetako plaza itunduetan nahiz hitzartuetan sartzeko sistema; eta inoren menpeko adinekoak eguneko zentroetako plaza ez-itunduetan edo ez-hitzartuetan sartzeko banakako ekonomi laguntzen emakida araupetzen duena.
 • 145/2001 Dekretua aldatzen duten FORU DEKRETUAK:
  • Abenduak 23ko 213/2002e FD
  • Abenduak 16ko 365/2003 FD
  • Martxoak 23ko 39/2004 FD
  • Azaroak 28ko 185/2005 FD
  • Abuztuak 23ko 239/2006 FD
  • Abenduak 30eko 214/2008 FD
  • Urtarrilak 27ko 7/2009 FD
  • Abenduak 1eko 161/2009 FD
 • Mendetasun-egoeran daudenen Autonomia Pertsonala eta Arreta Sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legea.
 • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 legea.
 • Mendekotasun egoera onartzeko prozedura arautzen duen apirilaren 24ko 74/2007 Bizkaiko Foru Aldundiaren Dekretu Foralak. Azaroaren 6ko 197/2007 Dekretu Foralaren bidez aldatuta.
 • Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako egitura organikoaren arauak.
 • Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren Araudi Organikoa onetsi duen martxoaren 18ko Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2008 Foru Dekretua.

Oharrak

Izapide hau informaziaoa emateko besterik ez da. Izapide mota hau bideratzeko aurretik hitzordua eskatu behar da Sopelako Zerbitzu Mankomunitatean Gatzarriñe 4 zenbakian edo 94 676 26 74 telefono zenbakira deitu behar da.