Albisteak

 

Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legeak —apirilaren 2ko 7/85 Legeak— ematen dizkidan eskurantzak erabiliz, dei egiten diet Tokiko Gobernu Batzarreko kide guztiei ohiko batzarraldira etor daitezen. Batzarraldiaren lehenengo deialdia 2019ko AZAROAREN 7an izango da, OSTEGUNEZ, goizeko 10:00etan.

Lehenengo deialdian ezin bada batzarraldia egin, bigarren deialdian egingo da, handik eta berrogeita zortzi ordu geroago, Alkatearen bulegoan.

Aztergaien zerrenda

Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko urriaren 24an egindako ohiko bilkuraren akta onartzea, bidezkoa bada.

  1. Udal ludoteka eta gazteleku emateko zerbitzuaren esleipena.

Gorlizen, 2019ko azaroaren 4an

Alkatea

Nagore Utxupi Larrazabal

 Deialdia (PDF 62KB)