Albisteak

 

Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legeak —apirilaren 2ko 7/85 Legeak— ematen dizkidan eskurantzak erabiliz, dei egiten diet Tokiko Gobernu Batzarreko kide guztiei ohiko batzarraldira etor daitezen. Batzarraldiaren  lehenengo deialdia 2019ko IRAILAREN 26an izango da, OSTEGUNEZ, goizeko 10:00etan.

Lehenengo deialdian ezin bada batzarraldia egin, bigarren deialdian egingo da, handik eta berrogeita zortzi ordu geroago, Alkatearen bulegoan.

AZTERGAIEN ZERRENDA

Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko irailaren 10ean ohikoa ez zen egindako bilkuraren akta onartzea, bidezkoa bada.

  1. Animaliak eduki eta babestea arautzen duen arautegia hausteagatik espedienteak ireki.

Gorliz, 2019ko irailaren 23an

ALKATEA
 
NAGORE UTXUPI LARRAZABAL

 Egitaraua (PDF 65KB)