Albisteak

 

Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legeak —apirilaren 2ko 7/85 Legeak— ematen dizkidan eskumenak erabiliz eta Toki Erakundeen Antolamendu, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 36.1 artikuluan ezarritakoa betez, dei egiten diet udalkide guztiei Udalbatzaren Ezohiko bilkurara etor daitezen. Batzarraldia 2019ko EKAINAREN 12an, ASTEAZKENA izango da, 13,15etan.

Aztergaiak:

  1. Udalbatzak 2019ko maiatzaren 23an egindako bilkuraren akta onartzea, bidezkoa bada.

Gorlizen, 2019ko ekainaren 7an

Alkatea 

Arantza Etxebarria Villabeitia