Albisteak

 

Auzateariaren eta orokorrean publikoaren ezagutzarako, Udaletxean 2019 ekitaldiari dagokion Hiri eta Landa Ondasun Higiezinen katastro-errolda jendaurrean dagoela.

Aipaturiko Katastro-errolda 2019ko ekainaren 7an hasita (15) hamabost eguneko epean zehar jendaurrean erakutsiko da, doakien zergadunek agerian jarritako aldakia ikusi eta, hala denean, birjarpen-helegitea tartekatu, edo galdapen ekonomiko-administratiboa Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko-administratiboaren aurrean, bietarako hilabeteko epea izango dutelarik, erakustaldiaren amaiera epearen egunetik aurrera zenbaturik.