Albisteak

 
Udalbatzak, 2017ko urriaren 27ko bilkuran, hasiera batez onartu zuen, akordio bidez, «hondakinen udal-ordenantza».

Toki Jaurbidearen oinarriak arautzen dituen Legeak —apirilaren 2ko 7/85 Legeak—49. artikuluan ezarritakoaren bat, gai honi buruzko espedientea hoteita hamar (30) egunez egongo da jendaurrean iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita (2017/11/17ko BAOan argitaratu zen, beraz jendaurreko 2018ko urtarrilaren 4a arte zabalik dago). Epe horren barruan, interesatuek aztertu ahal izango dute, eta bidezkotzat jotzen diren alegazioak aurkeztu ahal izango dira.

Alegaziorik aurkezten ez bada, akordioa behin betikoa bihurtuko da.

Hurrengo estekan Hondakinen Udal Ordenantza (PDF 881KB) kontsultatu daiteke.